Pon–Tor: 8.00–16.00
Sub–
Ned: Zatvoreno

Telefon:

(386) 59/031-021

   SLO  I  EN  I  DE  I  FR  I  HR

Pon–Tor: 8.00–16.00
Sub–
Ned: Zatvoreno

Telefon:

059/031-021

   SLO  I  EN  I  DE  I  FR  I  HR

Pon–Tor: 8.00–16.00
Sub–
Ned: Zatvoreno

Telefon:

059/031-021

Pon–Tor: 8.00–16.00
Sub–
Ned: Zatvoreno

Telefon:

059/031-021

   SLO  I  EN  I  DE  I  FR  I  HR

UVJETI POSLOVANJA

 

 

OPĆENITO

 

Opći uvjeti uređuju prava i obveze obje ugovorne strane, odnosno Delutech doo (u daljnjem tekstu tvrtka) i kupca proizvoda i / ili usluga (u daljnjem tekstu kupac) tvrtke te određuju način, sadržaj i uvjete poslovanja . Opći uvjeti tvrtke sastavni su dio svakog ugovora, ponude ili. procjena. Svi ugovori, ponude, potvrde, bilješke između tvrtke i klijenta moraju biti u pisanom obliku. Dodatni usmeni dogovori i uvjeti su nevaljani. Zbog prirode proizvoda koje nudi tvrtka, uvjeti prodaje i isporuke su specifični.

 

PONUDA

 

Prije prihvaćanja ponude i potvrde narudžbe, kupac je dužan pažljivo pregledati ponudu (provjeriti skice, sve podatke) i u slučaju nejasnoća zatražiti pojašnjenje nejasnih podataka od strane tvrtke. Sve naknadne nejasnoće kupac ne može tvrditi i ne mogu biti predmetom pritužbi i jamstvenih zahtjeva. Ponuda vrijedi samo za navedene pozicije, dimenzije, količine i opise. Ponuda vrijedi i obvezuje tvrtku samo u roku valjanosti ponude koji je naveden na potonjoj. Ako se dimenzije ili količine elemenata promijene, tvrtka zadržava pravo promjene cijena ili. izdavanje nove verzije ponude u potpunosti zamjenjuje prethodnu verziju ponude. U svim položajima elementi se crtaju izvana, ako u opisu nije drugačije navedeno. Slike u ponudi su simbolične.

 

Prije prihvaćanja ponude i potvrde narudžbe kupac je dužan:

 

 • odrediti položaj ugradnje elementa u odnosu na građevinski otvor,
 • odrediti debljinu izolacije koju namjerava ugraditi (novogradnje i adaptacije) i na koji način (vrsta izolacije, način pričvršćivanja, debljina izolacije u području greda ...),
 • odrediti mjesto ugradnje elementa,
 • odrediti visinsku točku (metar porast) za svaki element

 

Prihvaćanjem ponude kupac potvrđuje sukladnost elemenata u ponudi s gore navedenim točkama.

 

Ako kupac ne pruži gore navedene podatke, on preuzima odgovornost u slučaju nepridržavanja poslova koje je tvrtka izvršila u odnosu na preostali posao koji slijedi od ostalih izvođača.

 

Tvrtka zadržava pravo promjene konstrukcije vrata u slučaju strukturnih i tehničkih detalja koji se razlikuju od slučaja do slučaja i ne utječu na funkcionalnost. U slučaju da kupac naruči pogrešan proizvod ili odstupi od drugih međusobnih obveza, tvrtka ima pravo zahtijevati naknadu nastalih troškova, uključujući sve dodatne troškove. Nije moguće vratiti pogrešan proizvod ako je razlog na strani kupca.

 

Za prihvaćanje ponude i potvrdu narudžbe uzima se u obzir sljedeće:

 

 • Avansno plaćanje najmanje 60% iznosa ponude.
 • Dostava kolaterala.
 • Potpis ugovora.
 • Ispunjenje ugovorenih ugovornih obveza.
 • Sva nepodmirena potraživanja iz prošlih operacija namirena su (tvrtka zadržava pravo zadržati narudžbu i proizvode i posljedično produljiti rok isporuke barem za vrijeme namirenja potraživanja).
 • Ostali implicirani postupci ako se radi o stalnom poslovnom odnosu i ako ga tvrtka pismeno potvrdi kao relevantno.

 

Prihvaćanjem ponude i potvrdom narudžbe kupac potvrđuje da je upoznat s općim uvjetima tvrtke i prihvaća ih u cijelosti. Kupac ima pravo otkazati narudžbu ili promijeniti podatke koji utječu na narudžbu, najkasnije u roku od 1 radnog dana od primitka ponude i potvrde narudžbe isključivo u pisanom obliku. Nakon isteka ovog razdoblja, sve naknadne promjene podataka ili otkazivanje narudžbe nisu prepoznate ili sve nastale dodatne troškove snosi kupac.

 

MJERENJA I DOPUNSKI RADOVI

 

Odgovornost za mjere u slučaju mjerenja koja provodi tvrtka preuzima tvrtka (u slučaju da u fazi mjerenja određeni čimbenici koji utječu na dimenzije proizvoda nisu mogli predvidjeti, a kupac ih nije upozorio, tvrtka to čini ne preuzima odgovornost za bilo kakve dodatne troškove koje snosi kupac - sva upozorenja kupca moraju se dati u pisanom obliku), inače je kupac odgovoran za mjere i sve dodatne troškove nastale kao rezultat netočnih mjerenja kupaca.

 

Dodatni radovi koji nisu uključeni u ponudu i potrebni su za završetak radova (oštećenja tijekom uklanjanja starih vrata, nepravokutni otvori, koso ugrađena stara vrata, nevidljive instalacije, odbijanje zida, zidarski radovi, letve, silikonizacija, bojanje, oplata, ljuštenje , uklanjanje, zaštita profila, uklanjanje klinova itd.), a oni se nisu mogli predvidjeti tijekom mjerenja, dodatno se naplaćuju kupcu ili ih potonji sam uređuje. U slučaju dodatnih radova, tvrtka zadržava pravo produžiti vrijeme isporuke i izdati račun.

 

Također, u dogovoru s tvrtkom i / ili ugovorenim kooperantima naručuju se dodatno naručeni radovi koje kupac naručuje tijekom ugradnje (npr. Završni profili, uklanjanje starih vrata). U slučaju da kupac naruči i obradu lopatica, one se izvode dijelovima od gips-kartona ("žbuka") i ne uključuju lakiranje, već se izvode do faze finog žbukanja cijele površine bez brušenje.

 

CIJENE i PLAĆANJE

 

Cijene su određene i izražene u eurima.

 

Popusti se ne zbrajaju. Promocije su oslobođene popusta.

 

Tvrtka zadržava pravo promjene cijena proizvoda bez prethodne najave u slučaju:

 

 • promjene cijena prema cjeniku
 • rast cijena sirovina

 

Jedinične cijene ne uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). PDV se obračunava i iskazuje zasebno na temelju podataka koje je dao kupac. Prije izdavanja računa, kupac je dužan obavijestiti tvrtku o svim podacima koji mogu utjecati na način obračuna PDV-a.
PDV se obračunava prema ZDDV-1.

 

U slučaju ponude s smanjenom poreznom stopom od 9,5%, fizička osoba prihvaćajući ponudu potvrđuje narudžbu da je vlasnik zgrade u ponudi i da je neto korisna površina jednosobne zgrade ne prelazi 250 m2 ili u slučaju predmetnog stana, višestambena zgrada površine 120 m2.
Obrnuta porezna obveza iz članka 76.a ZDDV-1 odnosi se samo na pravne osobe koje imaju PDV ID. U tim se slučajevima PDV ne naplaćuje.

 

Cijene vrijede EXW u sjedištu Ljubljana-Šmartno (bez transportnih paleta), ako u ponudi nije drugačije navedeno.

 

Kupac vrši plaćanje samo na jedan od transakcijskih računa tvrtke navedenog u ponudi ili računu. Predstavnici, brokeri i instalateri nisu ovlašteni primati isplate.
Kupac ima pravo odbiti račun u roku od 8 dana od primitka računa. Inače, tvrtka razumije da je kupac račun prihvatio u cijelosti i ne uzima u obzir odbijanje.

 

U slučaju zakašnjelog plaćanja ili. neplaćanje računa, tvrtka ima pravo zahtijevati zatezne kamate u skladu sa zakonom, od datuma dospijeća pojedinačnog iznosa do datuma plaćanja. U trenutku isteka računa, kupac preuzima cjelokupni rizik od slučajnog uništenja ili oštećenja robe. Tvrtka zadržava pravo da naplati troškove podsjetnika za neplaćanje u iznosu od 40 €.

 

Roba je vlasništvo tvrtke do potpune uplate računa. U slučaju neplaćanja i neispunjavanja obveza kupca, tvrtka zadržava pravo vlasništva na robi i nakon isporuke kupcu, sve dok kupac ne plati uplatu ili. ne ispuni svoje obveze u cijelosti.

 

U skladu s prethodnim stavkom, društvo u slučaju kršenja ugovornih odredbi, posebno neplaćanja ili. zakašnjelo plaćanje, zadržava pravo povrata robe (neinstalirani elementi u cijelosti, za ugrađene elemente - krila), bez kršenja ugovornih obveza. Kupac omogućuje tvrtki neometan pristup tim predmetima i njihovo uklanjanje.

 

U slučaju ugradnje elemenata za koje nije plaćena nabavna cijena, tvrtka zadržava pravo nadoknaditi koristi koje je kupac od tih stvari dobio. Tvrtka ne krši svoje ugovorne obveze, a kupac se odriče bilo kakvih zahtjeva iz ovog naslova.

 

UVJETI PLAĆANJA

 

 • 100% avansno plaćanje prilikom narudžbe na tekući račun tvrtke, uz dodatni popust od 3%.
 • U slučaju instalacije: 60% predujma prilikom narudžbe, 40% prije instalacije.
 • Plaćanje nakon isporuke u roku od 15 dana od primitka računa, pri čemu kupac osigurava plaćanje bankovnom garancijom po potpisivanju ugovora.
 • Ugovorom

 

DOBAVA in DOBAVNI ROKI

 

Vrijeme isporuke određuje tvrtka prema sadržaju ponude / potražnje i zauzetosti poslovnog procesa. Okvirni rok isporuke naveden je u ponudi.

Ako ponuda sadrži proizvode koji imaju različita vremena isporuke, uzima se u obzir vrijeme isporuke određeno za proizvod s najduljim vremenom isporuke.

 

Okvirni rokovi isporuke definirani su za standardne i nestandardne proizvode, gdje standardni proizvodi uključuju:

 

Ulazna vrata:

 

Standard: ULAZNA VRATA VRATA PAMETNA - prema katalogu
Nestandardna: ULAZNA VRATA - po mjeri

 

Vrijeme isporuke može se proporcionalno produžiti u slučaju:

 

 • Viša sila, općeniti nedostatak materijala kod dobavljača ili ekstremni vremenski uvjeti.
 • Nepredvidive zapreke koje nisu nastale voljom društva i takve su prirode da imaju značajan učinak na ispunjenje obveza.
 • Razlozi na strani klijenta.
 • Utvrđene nesukladnosti elementa tijekom montaže. U tom slučaju, tvrtka otklanja neusklađenost u najkraćem mogućem roku.
 • Kolektivni dopust tvrtke ili dobavljača.

 

U slučaju da dođe do kašnjenja u isporuci robe odn. montaža iz razloga tvrtke (osim razloga obuhvaćenih gornjim stavkom), tvrtka i kupac dogovaraju se o razumnom produljenju roka bez naknade štete nastale odgodom, ako u ponudi nije drugačije navedeno.
Tvrtka jamči dobru kvalitetu materijala i izrade, ali nije odgovorna za robu koja je oštećena zbog lošeg skladištenja i rukovanja na gradilištu.

 

 

PRIHVAT I PREGLED ROBE

 

Tvrtka kupca pismeno ili telefonom obavještava o roku isporuke i ugradnje najmanje jedan dan prije mogućeg podizanja robe ili. dan prije početka instalacije. Odgovornost za robu spremnu za otpremu prelazi na kupca jedan dan nakon obavijesti tvrtke. Ako kupac ne preuzme ili naruči naručenu robu u roku od mjesec dana od obavijesti o preuzimanju robe u skladištu. ne dopušta da se instalira, tvrtka može naplatiti troškove skladištenja (0,5% / dan, ali ne više od 10% od vrijednosti robe), dok kupac preuzima odgovornost za uklanjanje zaštitne folije na profilima proizvoda, što mora se ukloniti u roku od četiri tjedna.

 

Primanje robe odn. otprema je moguća od ponedjeljka do petka od 8,00 do 16,00 sati u sjedištu tvrtke, Spodnje Gameljne 36a, 1211 Ljubljana - Šmartno, pri čemu kupac mora datum naplate robe najaviti najmanje jedan dan unaprijed. Robu koju je kupac odnio ne mijenja niti vraća tvrtki.
Po prihvaćanju robe, kupac je dužan robu odmah pregledati, utvrditi nedostatke ili nedostatke te je istodobno dostaviti tvrtki u pisanom obliku. Tvrtka ne razmatra naknadne prigovore.
Kupac ili njegov predstavnik mora biti prisutan u pogonu na početku i na kraju montažnog rada. Ako klijent ne osigura prisutnost investitora (to može biti jedna osoba), mora platiti troškove svakog ponovnog dolaska instalatera kako bi predaju izvršio drugi dan.
Nakon montaže kupac je dužan odmah pregledati robu odn. obavljeni posao, utvrditi nedostatke ili pogreške i odmah ih zabilježiti na otpremnici. Naknadne prigovore tvrtka ne razmatra.

 

Potpisivanjem otpremnice kupac potvrđuje da je roba isporučena u skladu s konačnom ponudom i da je ugradnja izvedena kvalitetno. Dakle, kupac potvrđuje da je tvrtka u potpunosti ispunila svoje obveze koje proizlaze iz prihvaćene ponude i time stječe sva prava koja iz nje proizlaze. Sve dokumente predane nakon dovršetka instalacije kupac mora spremiti i po potrebi koristiti kasnije.

 

U slučaju da kupac odbije ili. ne ispuni obvezu u razumnom roku, tvrtka može odustati od ugovora i zahtijevati naknadu za nastalu štetu.

 

 

MONTAŽA

 

Datum ugradnje obavještava se kupac najmanje jedan dan unaprijed i fiksan je, tako da ga kupac ne može proizvoljno premjestiti bez pristanka tvrtke. Instalacija se može odgoditi za vrijeme ekstremnih vremenskih uvjeta (niske temperature, oluje itd.) - u ovom slučaju niti tvrtka niti kupac nisu odgovorni za kašnjenje isporuke.

 

U slučaju da instalacija na objektu nije moguća nakon prethodno dogovorenog datuma s planerom instalacije, kupcu će se naplatiti svi nastali troškovi, a kupac je to dužan platiti prije nastavka radova. Novi datum montaže određuje se dogovorom i ne podliježe izvornom vremenu isporuke (ne smatra se odgodom). U slučaju da kupac želi sastaviti robu u dva (ili više) dijela, kupcu se naplaćuju dodatni troškovi prijevoza. Kupac je odgovoran za moguću štetu na predmetima pohranjenim kod kupca tijekom tog vremena.

 

Kupac je dužan upozoriti instalatera ili tvrtku na sve moguće prepreke (skrivene instalacije, vodovod, električna instalacija itd.) Koje bi mogle ometati trenutni tijek instalacije, u suprotnom je kupac odgovoran za sve troškove i štetu. Tvrtka ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi nastala kao posljedica ometanja postojećeg stanja zgrade (npr. Statička nosivost starih elemenata, hidroizolacija, zatvaranje balkona ili terasa, pukotina na podu, zidu ili stropu , smanjenje sigurnosti zgrade itd.).

 

Instalacija ne uključuje rezanje PU pjene (zbog UV otpornosti), ako u ponudi nije drugačije navedeno, a na kupcu je odgovornost da nastavi s daljnjim radovima.

 

Tijekom ugradnje kupac je dužan osigurati slobodan pristup i nesmetan pristup zgradi, prostor u kojem se roba sastavlja mora biti prazan, mora osigurati i besplatnu opskrbu i pristup električnoj energiji i osnovnu zaštitu. Kada instalira dulje vrijeme, kupac mora osigurati i prostor za pohranu alata koji mora biti pod ključem.

 

Tvrtka nije ovlaštena i ne izvodi elektroinstalacijske radove (npr. Spajanje električnih otvarača, motornih brava, LED osvjetljenje ulaznih vrata itd.), Kupac o tome brine sam.

 

Prilikom demontaže vrata, stari okviri moraju se izrezati. Tijekom rastavljanja bilo koje robe, u iznimnim slučajevima potrebni su dodatni radovi. Dodatni radovi naknadno se naplaćuju i stvar su dodatne ponude. Tvrtka nije odgovorna za zamjenu elemenata zbog mogućih oštećenja letvica i keramike, do kojih dolazi usprkos profesionalnom rastavljanju.

 

Zgrada je spremna za ugradnju, kada se roba može ugraditi u građevinske otvore bez dodatnih radova. Za RAL montažu kupac mora pravilno pripremiti otvore: prema uputama proizvođača po cijelom opsegu elementa.

 

Kupac je dužan osigurati zaštitu i osiguranje objekta, ako nije drugačije pismeno dogovoreno.

 

Otvor za montažu robe mora se pripremiti (ožbukati) i izraditi prema uputama tvrtke, ako nije drugačije navedeno. U slučaju da otvaranje objekta nije pravilno pripremljeno, sve dodatne troškove snosi kupac (ponovni dolazak u objekt, postavke, preuzimanje ...).

 

Zidarske radove (npr. Obrada nadvoja i unutarnjih zidova) mora izvršiti kupac prije montaže elemenata; nadvratnik i unutarnji zidovi moraju biti u ravnini. Pod zgrade (estrih, keramika ...) mora biti u ravnini ili. vodoravno i završeno.

 

Ugradnja vrata vrši se uvrtanjem kroz okvir, ako u ponudi nije drugačije navedeno. Montaža ostale robe vrši se prema uputama proizvođača.

 

 

JAMSTVO

 

GARANCIJSKI UČINCI KADA SE ROBA PLAĆA U CIJELI.

Prigovori se moraju podnijeti na mjestu kupnje. Žalba nije razlog za zadržavanje plaćanja. Dok se roba ne plati u cijelosti, jamstvo se ne može izvršiti. Odgovornost proizvođača po jamstvu ograničena je na vrijednost kupljene robe. Jamstvo ne utječe na prava kupca prema Građanskom zakoniku koja proizlaze iz robe koja nije u skladu s ugovorom.

 

Tvrtka ima jamstvo (prema izjavi o jamstvu) na:

 

 • 5 godina: Ulazna vrata
 • 2 godine: Električni materijal
 • 1 godina: Instalacija

 

Ostala roba podliježe jamstvenim uvjetima dobavljača.

 

Jamstvo se ne odnosi:

 

 • Ako kupac nema valjanu fakturu;
 • Ako kupac nije podmirio sve obveze prema jamcu;
 • Ako se utvrdi da su kvar ili kvar na proizvodu nastali nepravilnom uporabom ili održavanjem, neprofesionalnom ugradnjom ili popravkom robe od strane neovlaštenih osoba ili više sile (provale, požari, prirodne katastrofe, eksplozije itd.);
 • Ako zaštitni film nije uklonjen na vrijeme;
 • Za manje površinske nepravilnosti na proizvodima i staklu koje su posljedica mehaničkih utjecaja tijekom proizvodnje (urezi, ogrebotine ...), ako ne utječu na funkcionalnost proizvoda i ako nisu vidljive s udaljenosti veće od jednog metra;
 • Za manje površinske nepravilnosti na proizvodima i staklu, koje su definirane u Smjernicama za vizualnu ocjenu kvalitete stakla i nisu rezultat mehaničkih utjecaja tijekom izrade (urezi, ogrebotine ...), ako posljednje ne utječu na funkcionalnost proizvoda i nisu vidljivi s udaljenosti veće od jednog metra;
 • Za mehanička oštećenja proizvoda koja su nastala nakon isporuke robe (ogrebotine ili ogrebotine na profilima i staklu, lom stakla itd.);
 • Za sve ozljede nastale kontaktom s bilo kojim sredstvom (kemijskim i fizičkim);
 • Za štetu na proizvodima uzrokovanu nepravilnom ili nepravilnom uporabom ili višom silom (provale, požari, prirodne katastrofe, eksplozije itd.);
 • Za zamjenu pokretnih dijelova zbog povećanog trošenja zbog posebnih atmosferskih utjecaja;
 • Za koroziju na staklu s metalnim premazom;
 • Za vješanje ili zvonjenje međuglaziranih križeva;
 • Za postavke vrata, pribor, itd .;
 • Za usluge nakon prodaje.

 

Jamstvo vrijedi u cijeloj Europskoj uniji i ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za nedostatke robe.

 

 

ŽALBE

 

Prigovori će biti odbijeni u slučajevima kada:

 

 • Jamstveni uvjeti se ne poštuju;
 • Zbog toplinskog širenja i unutarnjih naprezanja, upotrijebljeni materijali su savijeni do 4 mm, bez narušavanja funkcije i trajnosti;
 • Za robu mogu nastati posljedice zbog nepravodobnog uklanjanja (najkasnije u roku od četiri tjedna) zaštitne folije i naljepnice (npr. ZAG certifikat itd.).
 • Moguća "anizotropija" javlja se u ESG staklu ili se "valovitost" stakla događa u procesu izrade ESG stakla.
 • Razbijanje stakla nije rezultat transporta ili ugradnje prozora od strane tvrtke, a uzrokovao ga je kupac, treća strana ili je uzrok lomljenja stakla nepoznat. Lom stakla mora se evidentirati u pisanom obliku po primitku, jer se naknadni prigovor ne uzima u obzir.
 • Renolit folije na proizvodima (dekor) djelomično mijenjaju nijansu boje zbog vanjskih vremenskih utjecaja.
 • Na proizvodima postoje različita odstupanja u nijansama, bojama itd. zbog upotrebe različitih materijala i zaliha.
 • Na elementu s omjerom visine i širine većim od 1: 1,5 dolazi do popuštanja krila.
 • Artikli su u skladu sa smjernicama koje je postavio dobavljač.

 

Kupac potvrđuje uslugu i / ili prigovore zajedno s plaćenim računom na mail: servis@delutech.si. Prilikom davanja jamstva ili reklamacije, kupac mora dostaviti izjavu o jamstvu ili račun za kupnju robe tvrtke. Ako je žalba odbijena, a kupac je izvršio bilo kakvu uslugu ili isporučio bilo kakav materijal, kupac se obvezuje platiti pružene usluge i isporučenu robu prema primjenjivom cjeniku.

 

 

ZAŠTITA PODATAKA

 

Tvrtka se obvezuje da će u procesu pružanja usluge obrađivati sve poslovne podatke, čuvati ih poslovnom tajnom i ne prosljeđivati podatke neovlaštenim trećim stranama.

 

 

RJEŠAVANJE KONFLIKTA

 

Klijent i tvrtka će sve sporove riješiti sporazumno, u protivnom će za rješavanje sporova biti nadležan sud u Ljubljani.

 

 

OSTALE ODREDBE

 

Tvrtka zadržava pravo na promjene i pogreške u prospektima, katalozima, cjenicima, skicama, crtežima, izračunima i sličnim dokumentima koji ne utječu izravno na sam proizvod.

 

Opći uvjeti poslovanja tvrtke stupaju na snagu 1. siječnja 2017. godine.